Thông tin sản phẩm
  • Cần Jig Daiwa Vadel
  • Thể loại Jig nhanh
  • Khoen Fuji K guide SiC
  • Bát máy Fuji
  • 2 khúc cắm gốc
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Length / pcs Weight Action Pcs Line weight (lb) Lure weight (g) No. guides Handle type Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Vadel 61MLS 1.85m/2 khúc cắm gốc195gFast2khúc cắm gốc còn 133cmPE#1-230-120g6Spinning 3,700,000
Mua Hàng
Vadel 57MS 1.75m/2khúc235gFast2 khúc cắm gốc còn 118cmPE#1-2.560-150g6Spinning 3,700,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị