Thông tin sản phẩm
  • Lưỡi Jig buộc sẵn VMC AH7110DA
  • Size #2, #1/0, #2/0
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Size Số cái/bịch Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
VMC AH7110DA #2 #23 cặp 105,000
Mua Hàng
VMC AH7110DA #1/0 #1/03 cặp 105,000
Mua Hàng
VMC AH7110DA #2/0 #2/03 cặp 105,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị