Thông tin sản phẩm
  • Lưỡi Jig buộc sẵn VMC AH7264DA
  • Size #3/0, #5/0
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Size Số cái/bịch Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
VMC AH7264DA #3/0 #3/03 cặp 150,000
Hết hàng
VMC AH7264DA #5/0 #5/03 cặp 150,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị