Thông tin sản phẩm
  • New 2017
  • Fuji Reel seats & guides

 

Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Length/pcs Close Length Weight Power Action Lure Weight Line Weight No. guides Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Storm Discovery Camo DVS662UL 1.98m/2 khúc105cm-Ultra LightFast5-7g2-7LB8 880,000
Hết hàng
Storm Discovery Camo DVS602L 1.8m/2 khúc95cm-LightFast5-10g4-10LB8 880,000
Hết hàng
Storm Discovery Camo DVS602ML 1.8m/2 khúc95cm-Medium LightFast7-14g6-12LB8 880,000
Hết hàng
Storm Discovery Camo DVS662M 1.98m/2 khúc105cm-MediumFast7-21g8-17lb8 880,000
Hết hàng
Storm Discovery Camo DVS662MH 1.98m/2 khúc105cm-Medium HeavyFast10-28g10-20LB8 880,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị