Thông tin sản phẩm
  • Sleek anchovy profile that"s great for casting and speed jigging
  • Life-like, reflective scales
  • Futuristic 3D eyes
  • Weight: 28g
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Code Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Storm Gomame 28g - GOM28 ANC 90,00082,000
Hết hàng
Storm Gomame 28g - GOM28 BSRD 90,00082,000
Hết hàng
Storm Gomame 28g - GOM28 GS 90,00082,000
Hết hàng
Storm Gomame 28g - GOM28 NF 90,00082,000
Mua Hàng
Storm Gomame 28g - GOM28 SA 90,00082,000
Hết hàng
Storm Gomame 28g - GOM28 SPP 90,00082,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị