Thông tin sản phẩm
  • Cast or trolling in deep water
  • High impact plastic
  • Pad printed patterns
  • Swimming depth: 6-9m
  • Body length: 150mm
  • Weight: 60g
  • Premium VMC Perma steel hooks
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Color Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Storm Deep Thunder DTH15 333 240,000218,000
Hết hàng
Storm Deep Thunder DTH15 451 240,000218,000
Hết hàng
Storm Deep Thunder DTH15 455 240,000218,000
Hết hàng
Storm Deep Thunder DTH15 456 240,000218,000
Hết hàng
Storm Deep Thunder DTH15 518 240,000218,000
Hết hàng
Storm Deep Thunder DTH15 650 240,000218,000
Hết hàng
Storm Deep Thunder DTH15 944 240,000218,000
Hết hàng
Storm Deep Thunder DTH15 804 240,000218,000
Mua Hàng
Storm Deep Thunder DTH15 912 240,000218,000
Hết hàng
Storm Deep Thunder DTH15 909 240,000218,000
Hết hàng
Storm Deep Thunder DTH15 910 240,000218,000
Mua Hàng
Storm Deep Thunder DTH15 453 240,000218,000
Hết hàng
Storm Deep Thunder DTH15 454 240,000218,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị