Thông tin sản phẩm
 • Strong Kicking Action
 • Rattling sound
 • External Scales
 • 3D Holographic Eyes
 • Diving lip design
 • Long casting
 • Floating
 • Black Nickel VMC Hooks
 • Hand Tuned & Tank Tested
 • Lặn: 1.2-2.4m
 • Dài thân: 3cm
 • Nặng: 4g
 • Lưỡi: VMC #10
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Color Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Ultra Light Crank 03 - ULC03 CLN 136,000
Hết hàng
Ultra Light Crank 03 - ULC03 RSH 136,000
Hết hàng
Ultra Light Crank 03 - ULC03 CH 136,000
Hết hàng
Ultra Light Crank 03 - ULC03 GFR 136,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị