Thông tin sản phẩm
  • Unique Wobble
  • Rattling & Suspending
  • Long-Casting
  • Premium VMC® Black Nickel Hooks
  • Hand-Tuned & Tank-Tested
  • Swimming depth: 2.1-3.3m
  • Body length: 5cm
  • Weight: 9g
  • Hooks: Two No.5
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Color Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Rapala Shad Rap RS 05 - SRRS05 CLN 160,000145,000
Hết hàng
Rapala Shad Rap RS 05 - SRRS05 CW 160,000145,000
Hết hàng
Rapala Shad Rap RS 05 - SRRS05 FT 160,000145,000
Mua Hàng
Rapala Shad Rap RS 05 - SRRS05 HT 160,000145,000
Hết hàng
Rapala Shad Rap RS 05 - SRRS05 P 160,000145,000
Hết hàng
Rapala Shad Rap RS 05 - SRRS05 S 160,000145,000
Hết hàng
Rapala Shad Rap RS 05 - SRRS05 SB 160,000145,000
Hết hàng
Rapala Shad Rap RS 05 - SRRS05 SD 160,000145,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị