Thông tin sản phẩm
 • Super Tough Abachi Wood Construction
 • Controlled Sinking Model
 • Deep Diving Metal Lip
 • Anti-Broach Design
 • Rugged Stainless Hardware
 • Natural and Stimulator Patterns
 • VMC® Perma Steel® Hooks
 • Hand-Tuned & Tank-Tested
 • Swimming depth: 2.7-3.3m
 • Body length: 7cm
 • Weight: 12g
 • Hooks: Two No.3
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Color Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Rapala CD Magnum 07 - CDMAG07 BSRD 220,000200,000
Mua Hàng
Rapala CD Magnum 07 - CDMAG07 CG 220,000200,000
Mua Hàng
Rapala CD Magnum 07 - CDMAG07 CRH 220,000200,000
Hết hàng
Rapala CD Magnum 07 - CDMAG07 FT 220,000200,000
Mua Hàng
Rapala CD Magnum 07 - CDMAG07 GM 220,000200,000
Mua Hàng
Rapala CD Magnum 07 - CDMAG07 RH 220,000200,000
Hết hàng
Rapala CD Magnum 07 - CDMAG07 RSRD 220,000200,000
Hết hàng
Rapala CD Magnum 07 - CDMAG07 S 220,000200,000
Hết hàng
Rapala CD Magnum 07 - CDMAG07 SM 220,000200,000
Hết hàng
Rapala CD Magnum 07 - CDMAG07 SRD 220,000200,000
Mua Hàng
Rapala CD Magnum 07 - CDMAG07 CH 220,000200,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị