Thông tin sản phẩm
 • Quick diving design
 • Swimming depth preset
 • Loud Rattle
 • Holographic Foil Insert
 • 3D Holographic Eyes
 • External Scale Pattern
 • VMC black nickel hooks
 • Swimming Depth: 0.6-0.9m
 • Body length: 5cm
 • Weight: 10g
 • Hooks: Two No.5
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Color Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Rapala Crankin' Rap 03 - CRR03 FT 150,000136,000
Hết hàng
Rapala Crankin' Rap 03 - CRR03 MSD 150,000136,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị