Thông tin sản phẩm
 • Signature Clackin" cadence rattle
 • Diving Lip design
 • Slow rising
 • VMC sureset tail hook
 • VMC black nikel belly hook
 • X-syle finish
 • Hand-tuned & tank tested
 • Swimming Depth: 0.9m
 • Body Length: 5cm
 • Weight: 14g
 • Hooks: Two No.8
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Color Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Rapala Clackin Crank 53 - CNC53 FT 240,000218,000
Hết hàng
Rapala Clackin Crank 53 - CNC53 MBS 240,000218,000
Hết hàng
Rapala Clackin Crank 53 - CNC53 S 240,000218,000
Hết hàng
Rapala Clackin Crank 53 - CNC53 SB 240,000218,000
Hết hàng
Rapala Clackin" Crank 53 CSD 240,000218,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị