Thông tin sản phẩm
  • High density carbon blank
  • Fuji SiC guides
  • Fuji reel seat VSS16
  • Hard EVA foam
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Length/pcs Close Length Weight Power Action Lure Weight Line Weight No. guides Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Rapalero RPLS8-14LB 1.98m/2pcs103cm 123gMediumFast7-18g8-14LB8 2,400,000
Hết hàng
Rapalero RPLS10-17LB 1.98m/2pcs103cm120gMedium HeavyFast7-21g10-17LB8 2,400,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị