Thông tin sản phẩm
  • Fuji KR Concept Alconite guides
  • Skeleton Reel Seat
  • Power blank
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Length/pcs Close Length Weight Power Action Lure Weight Line Weight No. guides Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Storm Mojo MOS602M 1.8m/2pcs94cm127gMediumExtra Fast7-21g8-17lb8 2,400,0002,160,000
Hết hàng
Storm Mojo MOS602ML 1.8m/2pcs94cm120gMedium LightExtra Fast7-15g6-12lb8 2,400,0002,160,000
Mua Hàng

Sản phẩm đề nghị