Thông tin sản phẩm
  • Segmented body with kicking tail
  • Durable soft plastic body
  • Life-like swimming action
  • Holographic insert
  • Holographic WildEye®
  • Polycarbonate lip
  • Swimming depth: variable
  • Body length: 10cm
  • Weight: 11g
  • Rigged with a premium red VMC® hooks
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Color Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Storm Kicking Minnow 04 - KSM04 RT 110,000100,000
Hết hàng
Storm Kicking Minnow 04 - KSM04 PRL 110,000100,000
Hết hàng
Storm Kicking Minnow 04 - KSM04 GLF 110,000100,000
Hết hàng
Storm Kicking Minnow 04 - KSM04 CD 110,000100,000
Hết hàng
Storm Kicking Minnow 04 - KSM04 FT 110,000100,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị