Thông tin sản phẩm
 • Subsurface “Walk the Dog“ action
 • VMC black nickel belly hook.
 • VMC sureset flash feather teaser tail
 • 3D holographic eyes
 • Slow Sinking on pause
 • Internal Rattle System
 • Internal Holographic Foil
 • X-rap Finish
 • Unique lateral tail fin
 • Swimming Depth: 0.3-1.2m
 • Body Length: 15cm
 • Weight: 58g
 • Hooks: No.2/0 & 1/0
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Color Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Rapala Xrap Subwalk 15 - XRSB15 MBS 280,000
Hết hàng
Rapala Xrap Subwalk 15 - XRSB15 BSRD 280,000
Hết hàng
Rapala Xrap Subwalk 15 - XRSB15 FT 280,000
Hết hàng
Rapala Xrap Subwalk 15 - XRSB15 S 280,000
Hết hàng
Rapala Xrap Subwalk 15 - XRSB15 RH 280,000
Hết hàng
Rapala Xrap Subwalk 15 - XRSB15 PK 280,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị