Thông tin sản phẩm
 • Consistent depth control
 • Strong Rolling action
 • Flutter action on drop
 • Type Sinking
 • Xrap finish
 • 3D holographic eye
 • Black nickel VMC hook
 • Hand-tuned & Tank-tested
 • Swimming depth: 0.6-1.2m
 • Body length: 5cm
 • Weight: 4g
 • Hooks: Two No.10
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Color Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Rapala Xrap Countdown 05 - XRCD05 AYU 180,000164,000
Hết hàng
Rapala Xrap Countdown 05 - XRCD05 BSRD 180,000164,000
Hết hàng
Rapala Xrap Countdown 05 - XRCD05 GGH 180,000164,000
Hết hàng
Rapala Xrap Countdown 05 - XRCD05 HH 180,000164,000
Hết hàng
Rapala Xrap Countdown 05 - XRCD05 S 180,000164,000
Hết hàng
Rapala Xrap Countdown 05 - XRCD05 OG 180,000164,000
Mua Hàng
Rapala Xrap Countdown 05 - XRCD05 SB 180,000164,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị