Thông tin sản phẩm
 • Consistent depth control
 • Strong Rolling action
 • Flutter action on drop
 • Type Sinking
 • Xrap finish
 • 3D holographic eye
 • Black nickel VMC hook
 • Hand-tuned & Tank-tested
 • Swimming depth: 0.9-1.5m
 • Body length: 7cm
 • Weight: 10g
 • Hooks: Two No. 6
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Color Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Rapala Xrap Countdown 07 - XRCD07 BSRD 190,000173,000
Hết hàng
Rapala Xrap Countdown 07 - XRCD07 GGH 190,000173,000
Hết hàng
Rapala Xrap Countdown 07 - XRCD07 OG 190,000173,000
Hết hàng
Rapala Xrap Countdown 07 - XRCD07 RH 190,000173,000
Hết hàng
Rapala Xrap Countdown 07 - XRCD07 S 190,000173,000
Hết hàng
Rapala Xrap Countdown 07 - XRCD07 HH 190,000173,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị