Thông tin sản phẩm
  • Fluttering action that is perfect for slow jigging
  • Life-like, reflective scales
  • Realistic 3D eyes
  • Weight: 40g
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Code Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Thunder Jig 40g - THJ40 DF1 - Dual Face 86,00066,000
Mua Hàng
Thunder Jig 40g - THJ40 DF2 - Dual Face 86,00066,000
Mua Hàng
Thunder Jig 40g - THJ40 BSRD 86,00066,000
Mua Hàng
Thunder Jig 40g - THJ40 GBGB 86,00066,000
Mua Hàng
Thunder Jig 40g - THJ40 CBOB 86,00066,000
Mua Hàng
Thunder Jig 40g - THJ40 P 86,00066,000
Mua Hàng
Thunder Jig 40g - THJ40 GSRD 86,00066,000
Mua Hàng
Thunder Jig 40g - THJ40 UVSB 86,00066,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị