Thông tin sản phẩm
  • Fluttering action that is perfect for slow jigging
  • Life-like, reflective scales
  • Realistic 3D eyes
  • “Dual face“ design (2 pattern)
  • Weight: 60g
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Code Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Thunder Jig 60g - THJ60 DFPG 91,00070,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị