Thông tin sản phẩm
  • Abyss Speed Jig - Glow in the dark
  • Unique potbelly shaped body will get your jig down fast and enable you to fish deeper and faster (trọng tâm nằm ở đuôi, mồi chìm nhanh hơn)
  • Special super flouro lumo paint on the belly and gill plates trigger strike (tự phát sáng)
  • Pre rigged with a single VMC assist hook (có kèm lưỡi)
  • Weight: 200g
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Code Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Williamson Abyss 200g - ASJ300 P 220,000200,000
Mua Hàng
Williamson Abyss 200g - ASJ200 CH 220,000200,000
Mua Hàng
Williamson Abyss 200g - ASJ200 PRPL 220,000200,000
Mua Hàng
Williamson Abyss 200g - ASJ200 G 220,000200,000
Mua Hàng
Williamson Abyss 200g - ASJ200 BL 220,000200,000
Mua Hàng
Williamson Abyss 200g - ASJ200 O 220,000200,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị