Thông tin sản phẩm

Cao su chặn chì.

Tiêu chuẩn Nhật Bản.

Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Size Số cái/bịch Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Decoy Heavy Lock L-3 L (dây 14-25lb)8 70,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị