Thông tin sản phẩm

Dây kim tuyến

Tiêu chuẩn Nhật Bản.

Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Code Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Decoy Flash Fiber F-1 01 55,000
Hết hàng
Decoy Flash Fiber F-1 02 55,000
Hết hàng
Decoy Flash Fiber F-1 04 55,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị