Thông tin sản phẩm

Chụp lưỡi 4, bảo vệ tay, bảo vệ lưỡi khỏi vướng vào nhau.

Dùng cho lưỡi X-S51.

Tiêu chuẩn Nhật Bản. 

Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Size Số cái/bịch Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Decoy Hook Cover X-T L (#2)14 110,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị