Thông tin sản phẩm
 • X-Rap Slashbait Action
 • Textured Translucent Body
 • Internal Long-Cast Mechanism
 • 3D Holographic Eyes
 • VMC Perma Steel Hooks
 • Perfect Match Saltwater Patterns
 • Hand-Tuned & Tank-Tested
 • Swimming depth: 1.2-2.4m
 • Body length: 14cm
 • Weight: 43g
 • Hooks: Two No.2/0
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Color Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Xrap Saltwater 14 AYU 200,000
Mua Hàng
Xrap Saltwater 14 SBSC 200,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị