Thông tin sản phẩm

Made of Balsa Wood

Running depth: 1.8-2.4m

Body Length: 5cm

Weight: 9g

VMC Nickel Hook

Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Color Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Rapala Scatter Rap Crank 05 - SCRC05 BB 160,000
Hết hàng
Rapala Scatter Rap Crank 05 - SCRC05 BG 160,000
Hết hàng
Rapala Scatter Rap Crank 05 - SCRC05 CRSD 160,000
Mua Hàng
Rapala Scatter Rap Crank 05 - SCRC05 DMN 160,000
Mua Hàng
Rapala Scatter Rap Crank 05 - SCRC05 FT 160,000
Hết hàng
Rapala Scatter Rap Crank 05 - SCRC05 HM 160,000
Hết hàng
Rapala Scatter Rap Crank 05 - SCRC05 DSSD 160,000
Mua Hàng
Rapala Scatter Rap Crank 05 - SCRC05 MGRA 160,000
Mua Hàng

 

 

Sản phẩm đề nghị