Thông tin sản phẩm

Made of Balsa Wood

New design Scatter Lip

Running depth: 1.8m - 2.7m

Body length: 11cm

Weight: 6g

Black nikel VMC hook

Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Color Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Rapala Scatter Rap Minnow 11 - SCRM11 ALB 160,000
Hết hàng
Rapala Scatter Rap Minnow 11 - SCRM11 CLN 160,000
Hết hàng
Rapala Scatter Rap Minnow 11 - SCRM11 FT 160,000
Mua Hàng
Rapala Scatter Rap Minnow 11 - SCRM11 G 160,000
Mua Hàng
Rapala Scatter Rap Minnow 11 - SCRM11 GALB 160,000
Mua Hàng
Rapala Scatter Rap Minnow 11 - SCRM11 GFR 160,000
Mua Hàng
Rapala Scatter Rap Minnow 11 - SCRM11 P 160,000
Mua Hàng
Rapala Scatter Rap Minnow 11 - SCRM11 SFC 160,000
Hết hàng

 

 

Sản phẩm đề nghị