Thông tin sản phẩm
 • Real Four
 • Mag Sealed Rotor & Main Gear
 • Mag Sealed Line roller
 • Zaion Air Rotor
 • Hyper Digital Gear
 • Carbon Hybrid Spool
 • Silent Oscillation III
 • Super Metal Body
 • Cross Wrap
 • Engine Plate
 • ABS II
 • Neo Cross Wrap
 • Twist Buster II
 • Tough Air Bail
 • Aluminium Machine Cut Handle
 • UTD – Ultimate Tournament Drag
 • CRBB system (bạc đạn magseal chống nước)
 • Real Stopper
 • Washable
 • Made in Japan
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Line per Handle turn Gear ratio Trọng lượng Drag Sức chứa dây Bạc đạn Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
2014 Morethan 2510PE-H 90cm6.0:1245g7kg

PE#1 - 200m

PE#1.5 - 150m

11+1 12,400,00010,900,000
Hết hàng
2014 Morethan 2510R-PE 71cm4.8:1260g7kg

PE#1 - 200m

PE#1.5 - 150m

11+1 12,500,00011,100,000
Hết hàng
2014 Morethan 3012H 95cm5.6:1280g7kg

PE#1.5 - 200m

11+1 12,600,000
Hết hàng

 

 

Sản phẩm đề nghị