Thông tin sản phẩm
  • Light & Sharp
  • High Volumn Carbon Fiber
  • Fuji KL-H SiC guide
  • Fuji reel seat
 
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Length/pcs Close Length Weight Power Action Lure Weight Line Weight No. guides Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Daiwa AirEdge 632LS 191cm/2khúc100cm95gLightFast1-6g3-5LB7 3,600,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị