Thông tin sản phẩm
  • Fluttering action that is perfect for slow jigging
  • Life-like, reflective scales
  • Realistic 3D eyes
  • “Dual face“ design (2 pattern)
  • Weight: 80g
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Code Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Thunder Jig 80g - THJ80 DF1 - Sơn 2 mặt 105,00080,000
Mua Hàng
Thunder Jig 80g - THJ80 W 105,00080,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị