Thông tin sản phẩm
  • Fluttering action that is perfect for slow jigging
  • Life-like, reflective scales
  • Realistic 3D eyes
  • “Dual face“ design (2 pattern)
  • Weight: 100g
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Code Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Thunder Jig 100g - THJ100 BSR 115,00090,000
Hết hàng
Thunder Jig 100g - THJ100 GBGB 115,00090,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị