Thông tin sản phẩm
  • Mồi mềm Trigger X Flappin' Bug
  • Dài: 9cm
  • 8con/bịch
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Color Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Trigger X Flappin' Bug - PTXFB35 / 9cm CHPU 80,000
Mua Hàng
Trigger X Flappin' Bug - PTXFB35 / 9cm ICEU 80,000
Mua Hàng
Trigger X Flappin' Bug - PTXFB35 / 9cm ORPU 80,000
Mua Hàng
Trigger X Flappin' Bug - PTXFB35 / 9cm PKPU 80,000
Mua Hàng
Trigger X Flappin' Bug - PTXFB35 / 9cm WMCH 80,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị