Thông tin sản phẩm
  • High Frequency Multi-Ball Rattle
  • Stable Rolling Action at All Speeds
  • External Scales
  • Premium Black Nickel VMC® Hooks
  • UV Bright Finish Reflects More Light Energy, Strengthening the Lure's Visibility
  • Dài: 7cm
  • Nặng: 11g
  • Lặn sâu: 2.1m-4.5m
  • Type: Floating (tự nổi)
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Color Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Storm Smash Shad 07 255 105,000
Mua Hàng
Storm Smash Shad 07 256 105,000
Mua Hàng
Storm Smash Shad 07 592 105,000
Mua Hàng
Storm Smash Shad 07 599 105,000
Mua Hàng
Storm Smash Shad 07 613 105,000
Mua Hàng
Storm Smash Shad 07 651 105,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị