Thông tin sản phẩm
  • Lưỡi Jig - loại có mắt lưỡi
  • Thích hợp cho kiểu Jig chậm và nhanh.
  • Made in Japan
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Size Số cái/bịch Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Decoy Pike Type-R JS3 2/06 95,000
Mua Hàng
Decoy Pike Type-R JS3 3/05 95,000
Mua Hàng
Decoy Pike Type-R JS3 4/04 95,000
Mua Hàng
Decoy Pike Type-R JS3 5/03 95,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị