Thông tin sản phẩm
  • 2013 Daiwa Triso
  • MagSeal LBD reel
  • Real Four
  • Air Rotor
  • Metal Body
  • UTD - Ultimate Tournament Drag
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Line per Handle turn Gear ratio Trọng lượng Drag Sức chứa dây Bạc đạn Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
2013 Daiwa Triso 2500LBD 79cm5.3:1330g6kg

Nylon #2/200m

Nylon #3/150m

Nylon #4/100m

5 3,715,000
Mua Hàng
2013 Daiwa Triso 3000H-LBD 88cm5.8:1325g6kg

Nylon #3/200m

Nylon #4/150m

Nylon #5/120m

5 3,890,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị