Thông tin sản phẩm
  • Daiwa Blazon
  • Fuji K Guide SiC ring
  • Fuji reelseat
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Length/pcs Close Length Weight Power Action Lure Weight Line Weight No. guides Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Blazon 632ULS 1.91m/2khúc99cm100gUltra LightFast1-6g3-6LB7 2,300,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị