Thông tin sản phẩm
  • 2015 Daiwa Bass X
  • High performance "Blading X" carbon blank
  • Fuji guide
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Length/pcs Close Length Weight Power Action Lure Weight Line Weight No. guides Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Bass X 602UL 1.83m/2 khúc95cm95gUltra Light-0.8-5g2-4LB6 1,300,000
Hết hàng
Bass X 662MLS 1.98m/2 khúc103cm135gMedium Light-2-14g4-10LB7 1,450,000
Hết hàng
Bass X 692MLS 2.06m/2khúc107cm107gMedium Light-2-14g4-10LB7 1,500,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị