Thông tin sản phẩm
 • Tight kicking action
 • Strong body roll
 • Very responsive to twitching
 • Floating, high rising
 • Transparent, painted and glitter finishes
 • Premium VMC nickel plated hooks
 • Long casting
 • Dài thân: 9.5cm
 • Nặng: 11g
 • Lặn sâu: 0.6m
 • Lưỡi VMC
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Color Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Storm So Run Minnow - SRM95F CLCD 160,000
Mua Hàng
Storm So Run Minnow - SRM95F CLPHC 160,000
Mua Hàng
Storm So Run Minnow - SRM95F HRH 160,000
Hết hàng
Storm So Run Minnow - SRM95F INC 160,000
Hết hàng
Storm So Run Minnow - SRM95F BIW 160,000
Hết hàng

 

 

Sản phẩm đề nghị