Thông tin sản phẩm
  • ARC Spool
  • Saltwater reel
  • Bảo trì miễn phí 1 năm tại MinhThanhTackles
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Line per Handle turn Gear ratio Trọng lượng Drag Sức chứa dây Bạc đạn Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Aernos XT 2000 73cm5.2:1260g4kg

PE#1.2-200m

PE#1.5-140m

3+1 1,135,000
Hết hàng
Aernos XT C3000 74cm5.2:1260g4kg

PE#1.5-270m

PE#2-180m

3+1 1,175,000
Hết hàng
Aernos XT 4000 80cm5.1:1345g6kg

PE#1.5-320m

PE#2-210m

3+1 1,200,000
Hết hàng
Aernos XT 5000 82cm5.1:1340g6kg

PE#3-240m

PE#4-170m

3+1 1,250,000
Hết hàng
Aernos XT 5000PG 82cm5.1:1380g6kg

PE#3-240m

PE#4-170m

3+1 1,400,000
Hết hàng
Aernos XT 6000 91cm4.9:1585g8kg

PE#3-230m

PE#4-210m

3+1 1,570,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị