Thông tin sản phẩm
  • Spiral X & High Power X blank
  • Fuji SiC guide
  • CI4+ reel seat (spinning)
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Length / pcs Weight Action Pcs Line weight (lb) Lure weight (g) No. guides Handle type Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Shimano Game Type J S652 1.96m/1khúc165g-1khúcPE#2.5Max 160g7Spinning 6,150,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị