Thông tin sản phẩm
  • Spiral X & High Power X blank
  • Fuji Titanium Frame K guide
  • Fuji DPS22 reel seat
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Length / pcs Weight Action Pcs Line weight (lb) Lure weight (g) No. guides Handle type Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Shimano New Ocea Jigger B652 1.96m/1khúc137g-1khúcMax PE#2Max 180g10Baitcasting 9,000,000
Mua Hàng
Shimano New Ocea Jigger B653 1.96m/1 Khúc140g - 1 khúcPE#2.5Max 230g10Baitcasting 9,000,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị