Thông tin sản phẩm
  • High Power X Blank
  • CI4 reel seat
  • Fuji SiC Guide Stainless Steel frame
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Length/pcs Close Length Weight Power Action Lure Weight Line Weight No. guides Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Expride 172MH 2.18/2khúc tháo cán186cm130gMedium HeavyRegular Fast10-30g10-25lb9 4,700,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị