Thông tin sản phẩm
  • High Power X Blank
  • Fuji SiC Guide
  • CI4 reel seat

 

Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Length/pcs Close Length Weight Power Action Lure Weight Line Weight No. guides Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Zodias 172H-2 2m18/2khúc2132gHeavyFast14-42g12-30LB9 3,600,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị