Thông tin sản phẩm
  • Heavy Sinking Minnow 110S (Sinking)
  • Thích hợp câu ghềnh, cầu cảng
  • Nặng 35g
  • Dài 11cm
  • 3 lưỡi #6
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Color Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Heavy Sinking Minnow 110S HBCA 280,000
Hết hàng
Heavy Sinking Minnow 110S CIW 280,000
Hết hàng
Heavy Sinking Minnow 110S HIW 280,000
Hết hàng
Heavy Sinking Minnow 110S PHRH 280,000
Hết hàng
Heavy Sinking Minnow 110S HCCA 280,000
Hết hàng
Heavy Sinking Minnow 110S HSTI 280,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị