Thông tin sản phẩm
  • Duel Lipless 120F SR (Floating)
  • Thích hợp câu chẻm, nhồng....nhưng nơi nước cạn
  • Nặng 17g
  • Dài 12cm
  • Tầm bơi/lặn: 10-60cm
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Color Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Lipless 120F SR SCIW 295,000
Mua Hàng
Lipless 120F SR SHCA 295,000
Mua Hàng
Lipless 120F SR HIW 295,000
Mua Hàng
Lipless 120F SR HRH 295,000
Hết hàng
Lipless 120F SR HBPC 295,000
Hết hàng
Lipless 120F SR HGCL 295,000
Hết hàng
Lipless 120F SR PCL 295,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị