Thông tin sản phẩm
  • Dài 5cm
  • Nặng 10g
  • Lặn sâu 1m
  • Tight body vibration on steady retrieve
  • Custom tail blade for flash & vibration
  • Tail blade flashed in the drop
  • Can be fished up and down
  • Great depth control
  • Shallow running at high speed, retrieve slow for deep presentation
  • Premium VMC nickel plated hook
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Color Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Storm Spin Jig BIW 100,000
Hết hàng
Storm Spin Jig HCD 100,000
Hết hàng
Storm Spin Jig HGG 100,000
Hết hàng
Storm Spin Jig HPHC 100,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị