Thông tin sản phẩm
  • Light Jigging Rod
  • CI4+ reel seat
  • Fuji K SiC guide
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Length / pcs Weight Action Pcs Line weight (lb) Lure weight (g) No. guides Handle type Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Grappler B631 1.91m/1khúc110g-1khúcMax PE#1.530-120g9Baitcasting 3,700,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị