Thông tin sản phẩm
  • Spiral X 
  • High power X 
  • CI4+ reel seat
  • AR-C joint
  • Titanium Frame "K" SiC guide
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Length/pcs Close Length Weight Power Action Lure Weight Line Weight No. guides Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
AR-C Type VR S808M 2.65m/3khúc95cm205gMedium-10-35g Max 45g#2 max- 12,600,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị