Thông tin sản phẩm
  • Evergreen Slow Jerker Rod
  • Fuji SiC guide
  • Fuji reel seat
  • All made in Japan

 

Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Length / pcs Weight Action Pcs Line weight (lb) Lure weight (g) No. guides Handle type Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Poseidon Slow Jerker 603-3 1.91m/1khúc115gSlow Jig - Power 31khúcPE#23 oz10Baitcasting 10,800,000
Hết hàng
Poseidon Slow Jerker 603-4 191cm/1khúc128gSlow Jig - Power 41khúcPE#24oz10Baitcasting 10,800,000
Hết hàng
Poseidon Slow Jerker 603-6 191cm/1khúc135gSlow Jig - Power 61khúcPE#36oz10Baitcasting 11,100,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị