Thông tin sản phẩm
  • High Power X Blank
  • Fuji SiC Guide
  • CI4 reel seat
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Length/pcs Close Length Weight Power Action Lure Weight Line Weight No. guides Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Zodias 270MH 2m13/2khúc cắm gốc185.8cm107gMedium HeavyFast5-18g6-12LB9 3,200,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị