Thông tin sản phẩm
  • Hi Power Blank
  • Soft tube top - high sensitive top
  • Mapplewood reel seat
  • Fuji SiC K guide
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Length/pcs Close Length Weight Power Action Lure Weight Line Weight No. guides Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Cardiff NX S54UL 1.63m/2khúc8481gUltra Light-1-7gPE#0.2-0.66 4,800,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị